Specifické země

Spolupracujete nebo se chystáte (intenzivněji) spolupracovat s partnery z konkrétní země – ať už z Německa, Japonska, Indie, Ruska, Turecka, nebo USA - a kladete si např. otázky:

  • Jak nás vlastně vnímají?
  • Co u nich platí jako tabu? Čeho se mám vyvarovat?
  • Jak si představují optimální týmovou spolupráci, vedení lidí, vyjednávání nebo jak probíhá první kontakt?
  • Co mohu čekat, když mne zdejší kolega/kolegyně pozve na návštěvu?
  • Co mohu udělat proto, abych zaujal/a?

Naše programy zaměřené na specifické země vám pomáhají s odpověďmi na tyto otázky - tedy s přípravou na spolupráci s partnery z konkrétní země/konkrétních zemí.

Setkáte se na nich s tzv. kulturními experty – našimi kolegy a kolegyněmi, kteří mají vlastní dlouhodobé zkušenosti s delším pracovním pobytem v cílové zemi. Díky těmto zkušenostem vám pomohou porozumět perspektivě vašich partnerů a mohou s vámi sdílet své businessové „best practices“ a dát vám praktické tipy týkající se běžného života v konkrétním místě.

Kontaktujte nás, pokud vás zajímá, na jaké země máme k dispozici kompetentní tým.

Klíčovou součástí programů týkajících se specifických zemí jsou znalosti a dovednosti týkajících se kulturních rozdílů. Rozvíjíte na nich své tzv. kulturní uvědomění (tzv. intercultural awareness) a dozvídáte se o životě v druhé zemi (kulturní reálie).

Setkáte se u nás nejen se se semináři a workshopy, ale i briefingy zaměřených na specifickou zemi, či mentoringem. Ideálním doplněním programů týkajících se specifických zemí je i dotazník The International profiler.