Rozvoj interkulturních kompetencí

Jde nám o to, abychom podpořili vaši konkurenceschopnost a spokojenost na globálních trzích. Chceme Vám umožnit snadněji dosahovat pozitivních výsledků, rychleji minimalizovat dopady nedorozumění či být kreativní v interkulturní spolupráci.

  Výzkumy ukazují, že interkulturní spolupráci usnadňují následující kompetence:

 • Tzv. PULL kompetence (např. otevřenost, flexibilita, oceňování různorodosti)
 • Tzv. PUSH kompetence (např. dosahování cílů navzdory překážkám, duševní odolnost, osobní autonomie, sebe-disciplinovanost)
 • Komunikace (např. jasná a přesvědčivá prezentace vlastních návrhů a nápadů s ohledem na multikulturní kontext, demonstrace citlivosti vůči lokálnímu kontextu při prosazování globálních cílů, zajištění efektivní virtuální komunikace, překonání bariér plynoucí z komunikace v cizím jazyce)
 • Organizační inteligence (etické ovlivňování, řízení dojmu, orientace ve spletitosti organizačních vztahů)
 • Týmová spolupráce (budování důvěry, zvládání diverzity v rámci týmové dynamiky, zvládáni kritických fází týmové spolupráce)
 • Leadership (budování důvěry pro zajištění inovace a otevřené komunikace, rozvoj a motivace, talent management, zajišťování porozumění)

  S každým klientem nebo týmem si tedy klademe otázku:

 • Na jaké z těchto kompetencí je třeba se zaměřit v mé/naší konkrétní roli a mém/naším konkrétním jak osobním, tak businessovém kontextu?
 • Proč je pro mně/nás právě tato kompetence klíčová?
 • S jakými problémy a riziky je třeba počítat, pokud tato kompetence chybí?
 • Co mohu/můžeme udělat pro to, abych rozvinul/a vybranou kompetenci?

K rozvoji či prohloubení interkulturních kompetencí využíváme: