Remote management - virtuální spolupráce

  Virtuální týmy mají nesporné výhody:

 • Zůstávají v blízkosti svým zákazníkům a trhům a tím zajišťují lokání buy-in
 • Nabízejí službu od specialistů, která nemůže být pokryta lokálně
 • Mohou dosáhnout více během 24 hodin díky rozdílům v časových zónách
 • Zvětšují šanci businessové kontinuity
 • Mají přístup k většímu a heterogenějšímu poolu talentů
 • Mohou mít menší provozní náklady

Na druhou stranu kolegové na druhé straně světa nemluví tím samým jazykem a mají jiná očekávání týkající se profesionální spolupráce. Tzv. vnitřní integrace je tak ztížena a oddaluje vnímání společné identity a společného cíle. S rozdíly v časových zónách a vzdáleností se situace stává ještě komplexnější.

Požadavky na virtuální multikulturní týmy jsou tedy stejné jako na homogenní týmy v jedné lokaci. Přichází k nim ovšem navíc požadavky plynoucí z kulturní diverzity a různé alokaci jednotlivých členů. Organizace a členové takového týmu by si měli umět odpovědět na následující otázky:

 • Co je potřeba udělat pro vnitřní integraci v jednotlivých fázích existence týmu?
 • Jak ovlivňuje práci našeho týmu kultura jeho členů a jak rozdílů efektivně využít?
 • Jaké silné a slabé stránky má každý člen našeho týmu v oblasti zvládání diverzity a jak se můžeme rozvíjet?
 • Do jaké míry nás ovlivňuje fakt, že spolu komunikujeme jedním nebo více cizími jazyky?
 • Jak nás ovlivňuje prostorová vzdálenost a jak její vnímání minimalizovat a jak ji využít k našemu prospěchu?

schéma - klíčové kompetence leadera

I od lídrů virtuálních týmů se očekávají stejné kompetence jako od lídrů běžných týmů. Těžkosti vznikající na tradičních pracovištích mohou ovšem se vzdáleností a kulturní diverzitou nabrat na četnosti a intenzitě. Lídři musí být schopni i za těchto podmínek rychle identifikovat bariéry a zasáhnout tak, aby pomohli udržet vztahy a vysokou produktivitu.

Několik tipů pro začátek: Jak na vedení na dálku