Relokace: Expatriace a repatriace

Bylo by chybou si myslet, že dobrý manažer nebo specialista bude dobrým manažerem nebo specialistou všude na světě.

Podle světových průzkumů se velká část tzv. expatů (zaměstnanců vyslaných do zahraničí) vrací domů předčasně a velká část podává během zahraničního postu nebo relativně brzy po návratu z něj výpověď.

Zda relokovaný zaměstnanec naplní očekávání organizace na svém zahraničním postu závisí podle všeho z velké části na tom, v jaké míře se jemu a jeho rodině podaří adaptovat v novém kulturním prostředí. To našim klientům i jejich rodinám usnadňujeme pomocí expatriačních programů.
Během repatriačních programů tak pomáháme zajistit, aby hladce proběhl i tolik podceňovaný proces znovuzačlenění do původní organizace a původní kultury.

Expati a jejich rodiny tak možnost rozvíjet či prohloubit své interkulturní kompetence a svoji tzv. intercultural awareness, nabýt znalosti o relevantních kulturních rozdílech a získat praktické tipy pro život v nové zemi (kulturní reálie). Zařazujeme i moduly týkající se vlivu organizační kultury na expatriaci.

Psychologické poradenství pak nabízí prostor pro odbornou terapeutickou podporu expatům a jejich rodinám.

Na programech týkajících se přípravy na specifické země nebo regiony spolupracujeme s tzv. kulturními experty – kolegy a kolegyněmi po celém světě, kteří mají vlastní dlohodobé zkušenosti s pobytem v cílové zemi a spoluprácí s partnery z cílových kultur. Právě oni pomáhají našim klientům porozumět perspektivě jejich partnerů z konkrétních zemí. Sdílejí s nimi své businessové „best practices“ a dávají praktické tipy týkající se běžného života v konkrétním městě.

Co mohou expati udělat pro to, aby si usnadnili proces expatriace?

Dobrým začátkem je umět si odpovědět na několik otázek.

Check list expata

Co může udělat vysílající organizace, aby svým zaměstnancům usnadnila proces expatriace?

Co může udělat organizace?