Michael o sobě

Zaměření: Čína, USA, Blízký východ, Dánsko.

Mimo CEE Intercultural v současnosti pracuji pro společnost AFS Intercultural Programs jako mezinárodní konzultant.

Jsem certifikovaným školitelem Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání (European Federation for Intercultural Learning – EFIL) a certifikovaným lektorem společnosti Persona Global. Každoročně se účastním kurzů na Summer Institute of Intercultural Communication v Portland, Oregon a spolupracuji s organizacemi DFA Associates, rw3, Brookfield Intercultural Group a Cartus Intercultural Solutions v oblasti relokačního poradenství.

Působím také jako facilitátor programů založených na zkušenostním učení a konzultant pro organizační rozvoj. V těchto oblastech spolupracuji nebo jsem spolupracoval s firmami v České republice, Spojených státech a Velké Británii.

Vystudoval jsem politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a účastnil se dlouhodobých studijních stáží v Hongkongu a Dánsku. V minulosti jsem pracoval jako koordinátor a lektor vzdělávacích programů pro Blízký východ ve společnosti Člověk v tísni se zaměřením na Irák, Sýrii a Jordánsko nebo jako konzultant v nadaci Forum 2000. Byl jsem zároveň členem představenstva Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání a předsedou představenstva české pobočky organizace AFS Intercultural Programs.

Mým pracovním jazykem je čeština a angličtina, domluvím se kantonsky, německy a dánsky.