Štěpánka Busuleanu

Zaměření: všeobecné interkulturní tréninky, Německo, Rusko a Polsko

Pohyb mezi různými kulturami při studiu, práci i v soukromí patří již řadu let k mé každodenní praxi.

Od roku 2004 působím jako interkulturní trenérka a v poslední době jako evaluátorka vzdělávacích programů. Středem mého zájmu je interkulturní pedagogika a specifický biografický přístup, který umožňuje čerpat z životních zkušeností každého jednotlivce a dokonale využít potenciál rozvoje.

Během studia psychologie na univerzitě v německém Regensburgu jsem se zaměřila na interkulturní psychologii a začala vést semináře, interkulturní tréninky a školení multiplikátorů především v oblasti mezinárodního vzdělávání mládeže. Můj zájem o střední a východní Evropu jsem prohloubila studiem magisterského oboru Západo-východní studia taktéž na univerzitě v Regensburgu a četnými studijními a pracovními pobyty v Rusku, na Ukrajině, v Gruzii a v Polsku.

Ve své praxi jsem spolupracovala s mnoha neziskovými organizacemi, fondy a nadacemi, které působí právě v těchto zemích. Jako referentka programu Theodor-Heuss německého fondu Roberta Bosche jsem koordinovala vzdělávácí projekty v Rusku a na Ukrajině, starala se o ruskojazyčné stipendiáty programu v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, severním Kavkazu a ve střední Azii a vedla semináře interkulturní pedagogiky a mezinárodního projektového managementu. V rámci mezinárodních vzdělávacích programů jsem začala působit jako evaluátorka a pomáhala rozvíjet kvalitu programů.

V současné době jsem kandidátkou PhD na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou v rámci programu “Externí demokratizace a občanská společnost ve střední a východní Evropě“. Mimoto pracuji jako vědecká asistentka v Berlínském institutu pro rozvoj kvality předškolních zařízení, kde se podílím na koordinaci evaluací berlínských školek a spolupráci se zahraničními partnery.

V Německu trvale žiji od roku 2001, přičemž jsem Regensburg vyměnila za mezinárodní Berlín. Interkulturní prostředí zažívám každý den nejen v práci ale i doma s polským manželem a při výchově dvouleté dcery.

Mým pracovním jazykem je čeština, němčina, ruština a polština. Domluvím se anglicky.