Zuzana Duffková

Zaměření na rozvoj interkulturních kompetencí obecně, na Německo, Rakousko, Českou republiku a Slovensko a na region Středovýchodní Evropy.

Mými klienty jsou především manažeři a specialisté, kteří chtějí uplatňovat své (globální) zkušenosti v novém kulturním kontextu, snadněji se integrovat v zahraničí, podpořit fungování multikulturních (virtuálních) týmů atd. Pomáhám jim rozvíjet interkulturní kompetence potřebné k dlouhodobé na důvěře založené spolupráci, vytváření synergie v mezinárodních organizacích a osobnímu naplnění na mezinárodním poli. Využívám k tomu především koučovaní, mentorink, tréninky a workshopy.

Vedle toho pomáhám organizacím nastavovat strategii internacionalizace (transformace organizační kultury, výběr zaměstnanců na zahraniční pozice či talentů pro mezinárodní působení).

V roce 2011 jsem založila CEE Intercultural zabývající se interkulturním managementem a relokačním poradenstvím.

Podporuji své klienty díky:

  • své expertíze jako koučka, konzultantka, facilitátorka a relokační psycholožka
  • osobní několikanásobné zkušenosti s relokací (žila jsem ve 4 různých zemích) a působím v několika multikulturních (virtuálních) týmech
  • dlouholetým zkušenostem s klienty v interkulturních kontextech
  • svému vzdělání na Univerzitě Regensburg (organizační psychologie a vedlejší obor podniková ekonomie)

Mimo to se zaměřuji na zvládání různorodosti (diverzity management) v organizacích a na kariérní plánování v rámci rozvoje či outplacementu.

K identifikaci rozvojových oblastí jednotlivců i týmů v interkulturní oblasti využívám psychometrického nástroje The international profiler a International Preferences Indicator, a také 360° zpětné vazby zaměřené na interkulturní kompetence.

Jsem členem EMCC Czech (European Mentoring and Coaching Council) a SIETAR Europe (Society of Intercultural Education, Training and Research).

Mimo firemní prostředí se věnuji vedení kurzů na vysokých školách (Universität Regensburg, University of Applied Business Studies Offenburg a Fachhochschule Regensburg), kde studentům předávám své znalosti a zkušenosti v oblasti interkulturní komunikace a organizačního chování. Na dobrovolnické bázi pracuji pro Inbázi Berkat - jako psychoterapeut tu podporuji migranty ve zvládání jejich obtížných životních situací.

Mým pracovním jazykem jsou čeština, němčina a angličtina, domluvím se francouzsky a polsky.