Michaela Škrábová

Zaměření: Japonsko

Jsem interkulturní trenérka zaměřující se na Japonsko (česko-japonská spolupráce, historické a společenské souvislosti, praktický život v Japonsku).

V současnosti vyučuji na Graduate business school London („Komunikace s Japonci“), Metropolitní univerzitě Praha (studenti mezinárodního obchodu, „Interkulturní komunikace v obchodním prostředí“).

Jsem Ph.D. kandidátkou v oboru Psychologie na Karlově univerzitě, kde zaštiťuji předmět „Interkulturní trénink“. Moje dizertační práce srovnává schopnost komunikace Japonců a Čechů s cizinci v pracovním prostředí.

Dříve jsem pracovala ve společnosti Assessment Systems s.r.o., kde jsem se věnovala statistickým analýzám a přípravám assessment center. Dále jsem působila 2,5 roku jako analytik výzkumů odměňování ve společnosti Aon Hewitt, kde jsem také interně pořádala workshopy o interkulturní komunikaci. Na této pozici jsem byla součástí mezinárodního týmu zodpovědného za oblast EMEA, v němž jsem každodenně komunikovala se svými nadřízenými i podřízenými z celého světa.

Studovala jsem anglický jazyk v Melbourne v Austrálii, psychologii na studijním pobytu v německém Regensburgu a japonský jazyk a psychologii v japonské Hirošimě. Během svého pobytu v Japonsku a během následné spolupráce s Japonci jsem pozorovala i ty nejmenší nuance mezi českým a japonským smýšlením a jednáním. Japonsko je exotickou, ve světě výraznou zemí, která je obestřena mnoha předsudky a mýty. Podle mého názoru lze přiblížením japonské mentality a jejích kořenů předejít zbytečným nedorozuměním a získat cennější a hlubší vztah s japonskými spolupracovníky či přáteli, kteří snahu o porozumění jejich kultuře velmi ocení.

Mým pracovním jazykem jsou čeština a angličtina, hovořím také japonsky, italsky a německy.