Mezinárodní projektový management

Většina členů mezinárodní projektových týmů je připravena na to, že hladký chod jejich projektu můžou narušit logistické, právní, administrativní či finanční komplikace. Významnou veličinou jejich (ne)úspěchu je ovšem i schopnost členů projektového týmu zacházet s kulturní diverzitou ve vlastních řadách: kultura ovlivňuje jejich očekávání týkací se akvizice, řízení rizik, plánování, vzájemné komunikace či vedení porad a jednání.

Oproti běžným projektovým týmům čelí ty mezinárodní s vysokou mírou kulturní diverzity (a případnou geografickou dislokací a odlišnostmi v organizačních kulturách) např. následujícím výzvám:

  • chybějící tzv. koheze - pocit sounáležitosti
  • rozdílné představy o vlastních rozhodovacích pravomocech a o procesech, jakými je potřeba udržovat „v obraze“ stakeholdery
  • neshody na interních procesech, např. způsob (emaily, face-to-face, conference calls) a intenzita komunikace , volba jazyka, etiketa během jednání a porad
  • klesající motivace
  • na začátku odsouhlasené procesy a pravidla nevyhovují lokálním kulturním podmínkám a prioritám
  • sdílení informací a zajišťování porozumění těchto informacím
  • rozdílné potřeby týkající se přenesení zkušeností z projektu zpět do jejich vlastní práce

Co tedy může tým v jednotlivých fázích mezinárodního projektu udělat pro to, aby zůstal efektivní?

schéma - interkulturní project management