Globální organizace

Vše začíná strategií. Společnost je velmi úspěšná v jedné zemi či jednom regionu. A tak se věří, že uspěje i v jiných zemích. Bez toho, aby bylo potřeba znatelně zasahovat do organizačních procesů, způsobu motivace a vedení či výběru zaměstnanců. Pokud je v Německu výborná zkušenost se systémem individuálních bonusů, musí přece podobně zafungovat v Indii. Najednou tam ale klesá prodej a zaměstnanci z jednoho dne na druhý podávají výpovědi.

Mnoho akvizic, rozšiřování obchodních aktivit do zahraniční a joint ventures se nevydaří. Ne tak kvůli chybějícím zkušenostem nebo nedostatečnému know-how. Nadpoloviční většina ztroskotá kvůli interkulturním nedorozuměním.

Více a více manažerů vidí řešení v tom, že zvyšují investice do rozvoje interkulturních kompetencí svých zaměstnanců a do začlenění těchto kompetencí do organizačních procesů jako je právě strategie, řízení výkonu, rozvoj a výběr zaměstanců či PR.

    Interkulturní poradenskou činnost pro organizace provádíme v oblastech:

  • Nastavování expatriačních a repatriačních procesů
  • Mergers&Aqusitions (Post Merger Integration Process)
  • Transformace organizační kultury
  • Týmová spolupráce v rámci mezinárodních projektů
  • Výběr kandidátů na zahraniční posty
  • Řízení změn

Čím se vyznačuje interkulturně kompetentní organizace?
Kebab efekt – budování tzv. třetí kultury