Globální leadership a vedení multikulturních týmů

Interkulturní kompetence tzv. globálního lídra do velké míry určují rozvoj a výsledky jeho kulturně diverzního týmu.

Stejně jako každý jiný lídr i globální lídr dosahuje výsledků díky lidem. Rozdíl je v tom, že pro něj bývá náročnější porozumět perspektivě lidí, se kterými pracuje. Potřebují se tomuto méně jasnému prostředí přizpůsobit a změnit podle toho svůj styl vedení, rozhodování a ovlivňování. Potřebuje navíc umět pracovat s rozdíly v rámci jednotlivých kultur – protože se nevztahuje ke kulturám jako celku, nýbrž k jednotlivým lidem.

    Cílem rozvoje globálního leadershipu je tedy schopnost maximálně využít potenciálu svého kulturně diverzního týmu a zajistit jeho úspěch v prostředí mezinárodní korporace. Cesta k tomuto cíli vede přes rozvoj interkulturních kompetencí, kulturní vnímavosti a znalosti kulturních rozdílů a jejich aplikaci do:

  • řízení výkonu
  • delegace a empowerment
  • rozvoj a motivace týmu
  • strategický vliv v rámci mezinárodní organizace
  • vedení porad a strategických workshopů
  • řízení změn – získávání commitmentu

Otázky, které si kladou lídři multikulturních týmů
Tipy pro začátek