Diverzity management – zvládání diverzity

Mýty v interkulturní spolupráci:

„Zdůrazňování kulturních rozdílů přináší zbytečnou nedůvěru a nabourává tým.“
„Když se budeme držet těch samých pravidel a budeme se k sobě chovat slušně, nebudeme mít ve spolupráci žádné potíže.“
„V globální businessové kultuře mezi lidmi už v podstatě žádné rozdíly nejsou.“
„Mezi námi jsou nepodstatné rozdíly, pojďme se zaměřit na to, co máme společné.“

My to vidíme jinak:

Kulturní rozdíly jsou faktem. A způsobují problémy, pokud nejsou rozpoznány a nebo pokud jsou rozpoznány, ale ignorovány. Aby bylo možné využít potenciál kulturní diverzity pro zacházení se změnami, pro inovaci a kreativitu a pro zvýšení výkonnosti týmů, musí být akceptována, uznána a oceňována. Lidé se v ní musí cítit bezpečně – jedině pak budou ochotni své rozdílné perspektivy uplatnit.

Rozvoj interkulturních kompetencí a kulturní vnímavosti jeho členů, stejně jako znalost kulturních rozdílů či reálií, k tomu můžou být klíčem.

Diverzita jako konkurenční výhoda