Interkulturní business events

Na mezinárodních konferencích a mítinzích se scházejí lidé z různých kultur – přesto si jen málokteří z nich uvědomují, jak rozdílnost jejich kultur ovlivňuje vzájemnou spolupráci.

Můžete „opepřit“ mezinárodní konference, vytvořit příjemné pracovní prostředí a zároveň zefektivnit vzájemnou spolupráci tím, že zvýšíte interkulturní kompetence účastníků.

Interkulturní simulace – tzv. experiential learning

Interkulturní simulace vás staví před úkoly, ve kterých čelíte limitovanému času, změnám, soutěživému prostředí a nejistotám. Navíc splnění úkolu často vyžaduje dvojí: maximální výsledek a zároveň vybudování nebo udržení excelentních vztahů v interkulturním prostředí.

Propojují tak zábavu, týmovou spolupráci a učení. K dispozici jsou Vám facilitátoři, kteří během simulací dokáží rozproudit energii a zároveň zajistit, aby se ze zážitku stala zkušenost.

Bavte se a učte se např. v rámci simulací:

Logo interkulturní experiment BarngaLogo interkulturní experiment EcotonosLogo interkulturní experiment Randomia

 

A dalších programů ve spolupráci se společností TEAM.CZ.

Interkulturní briefing

Interkulturní briefing je určen pro týmy a skupiny, které hledají krátké a praktické informace z oblasti interkulturního managementu a relokací.
Propojujeme výsledky světových průzkumů, naše vlastní příběhy a zkušenosti a praktické tipy tak, abychom vás inspirovali k přemýšlení o vlastní interkulturní spolupráci.

Témata briefingů volíme společně s vámi. Mohou se týkat např. kulturních rozdílů v konkrétních zemích (např. Komunikace s Indy) , interkulturní kompetence (Interkulturní kompetence ve vyjednávání), relokace (např. Skryté výzvy relokací), kulturní diverzity (např. Inovace a diverzita), multikulturních týmů (např. Spolupráce na dálku) a mnohých dalších témat.