Andreas Pieralli

Zaměření: Itálie

Narodil jsem se v Itálii v italsko-česko-bulharské rodině. Od dětství jsem se tak musel naučit přizpůsobit se velmi odlišným kulturním prostředím. Abych mohl pochopit tyto odlišnosti, přirozeně jsem si v sobě vypěstoval hluboký a silný smysl pro vnímání detailů, informací, poznatků týkajících se kulturních rozdílů. Setkal jsem se a spolupracoval se stovkami Čechů a Italů – vnímám jedinečnost každého člověka a zároveň důkladně znám slabiny, hříchy a neřesti, stejně tak jak silné stránky, ctnosti a krásy obou národů.

V současné době působím jednak jako expert na Itálii v rámci interkulturních tréninků pro CEE Intercultural, a jednak jako nezávislý novinář, spisovatel, blogger, učitel a překladatel italského jazyka.

V minulosti jsem pracoval 5 let jako konzultant pro italské firmy, které investovaly do ČR – nejdřív jako spoluzakladatel a společník konzultantské firmy specializované na italskou klientelu, poté jako nezávislý ekonomický poradce. Posléze jsem dva roky vedl rozsáhlý evropský projekt školení pražského personálu v oblasti pohostinství přes italské know-how (s více jak 500 úspěšných absolventů). Donedávna jsem působil jako šéfredaktor ekonomického Časopisu Camic MAGAZINE Italsko-české obchodní komory.

Jsem členem Italsko-české obchodní komory, Jednoty tlumočníků a překladatelů, Společnosti přátel Itálie a správní rady občanského sdružení Art For Public.

Vystudoval jsem Ekonomii na Fakultě politických věd ve Florencii, kde jsem pak absolvoval postgraduální studium Internacionalizace malých a středních podniků.

Mým pracovním jazykem je italština, čeština a angličtina. Hovoří také španělsky.

Proč Italové tolik gestikulují? Proč mluví tak hlasitě, nejsou dočasní a pracuji tak chaotičtí, ale přesto celý svět je miluje? O tom a o dalších záhadách italského světa Vám rád řeknu víc.